ZŠ Odry, Pohořská 8

     logo školy

     znak Oder

     NEKUŘÁCKÝ WEB
   Tento web je nekuřácký!

     logo Projekt Zelená škola

škola plná zdraví ovoce_do_skol.jpg certifikát EUpenizeskolam.cz atletika Pojďme na inkluzi společně Facebook ZŠ Pohořská Vzájemně se podpoříme, rozvoj školství umožníme Easyspeak

Sdílení dobré praxe


Naše škola je jednou ze zapojených organizací v projektu „Pojďme na inkluzi společně“. Cílem projektu je mimo jiné proškolení pedagogických pracovníků a sdílení dobré praxe společně mimo školu. Z důvodu epidemiologické situace jsme naplánovali termín dvoudenního setkání až na konec prázdnin ve dnech 23.8. – 25.8.2021.

31 pedagogických pracovníků naší základní školy společně se 4 učitelkami mateřské školy Čtyřlístek odjelo na školení do Golf&Ski resortu Ostravice. Dvoudenní školení v celkové délce 16 hodin na téma Vývojové poruchy učení a ADHD - metody práce proběhlo s paní školitelkou Mgr. Marií Komárovou nenásilnou a příjemnou formou. Všichni účastníci se shodli, že to byla velmi přínosná akce i vzhledem k poslání projektu – zlepšení spolupráce mezi jednotlivými stupni vzdělávání v Odrách. Ve volném čase, po absolvování školení si mezi sebou pedagogové vyměňovali názory a diskutovali o dané problematice. Společným pobytem a s množstvím nově získaných poznatků se pozitivně nastartovali na nový školní rok.


Copyright © Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace & DS13 except lightbox scripts.    Počítadlo přístupů: