ZŠ Odry, Pohořská 8

     logo školy

     znak Oder

     NEKUŘÁCKÝ WEB
   Tento web je nekuřácký!

     logo Projekt Zelená škola

škola plná zdraví ovoce_do_skol.jpg certifikát EUpenizeskolam.cz atletika Pojďme na inkluzi společně Facebook ZŠ Pohořská Vzájemně se podpoříme, rozvoj školství umožníme Easyspeak

Zájezd do Brna na Zlatý poklad Inků


Na sv. Barboru 4. 12. jsme za krásného slunného, i když trochu mrazivého dne vyrazili do Brna na výstavu Zlatý poklad Inků.

Každý návštěvník při vstupu obdržel kartu s příběhem skutečné či bájné postavy z historie Inků. Prohlédli jsme si sochy bohů, chrámy i maketu legendárního Machu Picchu, nejvíce nás ale zaujaly originální zlaté předměty, které peruánská vláda zapůjčila pro tuto světovou výstavu. Obdivovali jsme postavu Sapa Inky s jeho zlatým trůnem, zlaté kopí i několik zlatých korun. Překvapili nás také mohutné náušnice, kterými se Inkové zdobili, stejně jako zlaté ozdoby připevňující se do nosu. Velký zájem sklidily i pinzety, kterými si Inkové vytrhávali chloupky a vousy. Nakonec jsme se všichni vyfotili u makety zlatého trůnu vládce Inků a někteří se stihli poskládat i hlavolam – sochu boha.

Po svačině jsme vyrazili na Zelný trh do Dietrichstejnského paláce - Moravského zemského muzea, kde jsme si šli prohlédnout archeologické nálezy z Velké Moravy- mezi nejobdivovanější patřily zlaté gombíky, náušnice a prsteny, kterými se Slované zdobili. Ale také meče, sekery-bradatice či slovanská vlnkovaná keramika obohatila naše vědomosti. Největší radost ale všem udělal hologram, na kterém si mohli žáci vyobrazovat různé slovanské předměty. Poté nás čekalo osobní volno na vánočně vyzdobeném Zelném náměstí, kde se konaly adventní trhy. Někteří nasávali předvánoční atmosféru a okukovali zboží ve stáncích, jiní šli posílat tělo i ducha něčím dobrým k snědku.

K večeru nás čekal poslední bod našeho programu – tajuplná a trošku strašidelná prohlídka Kostnice v podzemí kostela sv. Jakuba. Cesta kryptami osvětlenými svíčkami a 50 000 mrtvých, jejichž kosti zde spočívaly z dob 30-leté války či byly obětí moru, vyvolala opravdu silný dojem. Kolem šesté hodiny večerní jsme dorazili zpět do Oder, obohaceni o nové vědomosti, zážitky a vánočně naladěni z krásně vyzdobeného centra Brna.

Myslím si, že výlet za poznáním se podařil a utužil i přátelství mezi dětmi z různých ročníků a několika dětmi ze ZŠ Komenské, které jely s námi. Závěrem chci poděkovat rodičům, že umožnili dětem jet na zájezd a děti pochválit za fajn atmosféru, vzorné chování, spolehlivost a dobrou náladu, která nás po celou dobu zájezdu provázela.

                                                                                                                                             Mgr. Lenka Pobočková a Mgr. Ivan Žárský


Copyright © Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace & DS13 except lightbox scripts.    Počítadlo přístupů: