ZŠ Odry, Pohořská 8

     logo školy

     znak Oder

     NEKUŘÁCKÝ WEB
   Tento web je nekuřácký!

     logo Projekt Zelená škola

škola plná zdraví ovoce_do_skol.jpg certifikát EUpenizeskolam.cz atletika Pojďme na inkluzi společně Facebook ZŠ Pohořská Vzájemně se podpoříme, rozvoj školství umožníme Easyspeak

Slavnostní rozloučení s žáky devátého ročníku


26. června jsme se jako každoročně na konci školního roku rozloučili slavnostně s absolventy školy – našimi deváťáky. Neodradila nás ani mimořádná opatření v důsledku koronaviru, která byla na konci roku už pozvolně uvolňována. Rozloučení proběhlo za splněných hygienických podmínek v přítomnosti všech pedagogů, rodičů, prarodičů, spolužáků a přátel školy. Ředitel Mgr. Jan Jursík ocenil nejlepší žáky za jejich práci po celou dobu školní docházky a spolu s třídními učiteli Mgr. Irenou Bláhovou a Marcelem Vlčkem rozdali vysvědčení. Deváťáci se poté rozloučili s vyučujícími milými slovy, kytičkou a diplomy.

Rodičům děkujeme za jejich přízeň po celou dobu školní docházky jejich dětí a žákům přejeme šťastný start do nové etapy jejich života. Na střední školy bylo přijato všech 33 odcházejících žáků.


Copyright © Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace & DS13 except lightbox scripts.    Počítadlo přístupů: