ZŠ Odry, Pohořská 8

     logo školy

     znak Oder

     NEKUŘÁCKÝ WEB
   Tento web je nekuřácký!

     logo Projekt Zelená škola

škola plná zdraví ovoce_do_skol.jpg certifikát EUpenizeskolam.cz atletika Pojďme na inkluzi společně Facebook ZŠ Pohořská Vzájemně se podpoříme, rozvoj školství umožníme Easyspeak

Výuka na Pohořské v době „koronavirové“


Ve středu 11. března nám ministerstvo zdravotnictví zavřelo školy a dostalo nás okamžitě do situace, na kterou jsme nebyli připraveni. Hlavní otázkou (samozřejmě kromě obavy o zdraví nás všech) bylo, jak pokračovat ve vzdělávání našich žáků. Hlavním cílem bylo najít co nejrychleji optimální řešení komunikace s žáky a jejich rodiči. Celý proces trval cca 14 dnů, kdy žáci dostávali úkoly různými kanály, aby nám je po splnění zase vraceli. Nakonec jsme našli optimální řešení jednotného posílání úkolů prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Součástí výuky je ale také kontakt s žáky. Podle potřeb a možností jednotlivých žáků a potažmo jejich rodičů probíhá i on-line dopolední výuka či individuální konzultace s žáky. Vyučující na I. stupni a v některých hlavních předmětech na II. stupni se pravidelně vidí se svými žáky a žáci se vidí navzájem. V mnohých případech si učitelé pochvalují efektivitu spolupráce a totéž mohu říct podle informací od vyučujících i o rodičích. Nic není bohužel stoprocentní, takže i my se potýkáme občas s problémy s internetovým připojením žáků a samozřejmě někdy i s neochotou některých žáků spolupracovat. Tu první potíž řešíme tiskem úkolů a předáváním je v určitou dobu rodičům ve škole, „lenost“ některých žáků řešíme domluvou a opakovaným upozorňováním. Věříme, že už všem dětem došlo, že se nejedná o prázdniny, ale o výuku za mimořádných okolností. Chtěl bych touto cestou poděkovat a pochválit všechny spolupracující – učitele za neustálou snahu vymýšlet nová a nová řešení výuky v karanténě, rodiče za spolupráci při součinnosti při plnění úkolů a trpělivost se svými ratolestmi a valnou většinu žáků za ochotu a svědomitost při plnění svých povinností. Všichni jsme v této situaci poprvé, ale musím říct, že to snad společně zatím všechno zvládáme.

Takže ještě jednou moc děkuji a přeji hlavně zdraví, ať tuto dobu překonáme co nejdřív a můžeme se znovu potkat v době „pokoronavirové“ ve skutečné a ne jen ve virtuální škole.

                                                                                                                                             Mgr. Jan Jursík, ředitel školy


Copyright © Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace & DS13 except lightbox scripts.    Počítadlo přístupů: