ZŠ Odry, Pohořská 8

     logo školy

     znak Oder

     NEKUŘÁCKÝ WEB
   Tento web je nekuřácký!

     logo Projekt Zelená škola

škola plná zdraví ovoce_do_skol.jpg certifikát EUpenizeskolam.cz atletika Pojďme na inkluzi společně Facebook ZŠ Pohořská Vzájemně se podpoříme, rozvoj školství umožníme Easyspeak

Exkurze do Geologického pavilonu Vysoké školy báňské v Ostravě


….proběhla 24.9 a účastnili se jí žáci obou 9.tříd. Proč? Geologie – věda o nerostech, horninách, zkamenělinách se probírá právě v 9. ročníku v přírodopisu a nepatří mezi oblíbené kapitoly. Proto jsme zvolili možnost navštívit Geologický pavilon VŠB, prohlédnout si alespoň část z 16 000 vystavených vzorků a nasát trochu atmosféry tohoto nádherného místa.

Hned ráno se nás ujala Ing. Martina Polášková a seznámila nás stručně s historií Vysoké školy báňské (letos slaví 170 let od založení), s významem „kamení“ – nerostů a hornin pro člověka (energie, železo, plasty, léky, stavební materiály, barvy, brusivo, šperky, optika…). Pak už jsme ve vstupní hale obdivovali nádherné krystaly kalcitu, galenitu, sádrovce, miliony let staré fosilie a speciální vzorky, které poprvé, tedy i pro svět určili čeští geologové.

V 1. patře pavilonu nám vysvětlila, jak nerosty vznikají, jak se dělí do systému, prozradila jejich vlastnosti a využití. Obdivovali jsme dokonalost a krásu krystalů galenitu, křemene, barytu, slíd, granátů, jejich barvu, lesk, tvary a žasli nad tím, jak něco tak nádherného může v hlubinách země vzniknout. Jakmile paní Polášková zjistila, že žáci nevědí, co jsou to haldy (no, nejsme z Ostravy), hned jim to ráda objasnila. Pravdou je, že ne všechny deváťáky tato teoretická část „chytla za srdce“, ale i s tím si hezky a s vtipem paní inženýrka poradila.

Následovala praktická část, kdy žáci, rozděleni po třídách, plnili různé úkoly. Všichni postupně zpracovali úkoly z listu, díky čemuž se znovu vydali do sbírek – prohlížet, zjišťovat, psát. Poté ještě, rozděleni do čtveřic plnili úkoly a manipulovali znovu se základními vzorky nerostů. V učebně byl krásný model sopky a krasové oblasti (vápencové jeskyně…), čehož paní Polášková využila k vysvětlení podstaty obou geologických jevů.

Zlatým hřebem byla návštěva speciální sbírky, a sice uranových rud a barev z nich vyrobených. Jde o jedinou sbírku v ČR přístupnou veřejnosti. Radioaktivní nerosty se zde přechovávají za speciálních podmínek, aby neohrozily zdraví lidí. Aby se tak stalo, museli bychom být vystaveni tomuto záření více než 40 hodin.

Co říci na závěr? Snad jen to, že z původně plánovaných 2,5 hodin jsme zde pobyli 3,5 hodiny a ani nám to nepřišlo dlouhé. To proto, že paní Ing. Polášková svojí erudicí a zápalem pro věc a sbírky minerálů svojí krásou nás okouzlily! Děkujeme.

P.S. Geologický pavilon prof. Pošepného na VŠB je otevřen i pro veřejnost a probíhají zde zajímavé akce. Nejbližší hned 12. října.

www.hgf.vsb.cz

www.geopavilon.vsb.cz

                                                                                                                                             Lenka Černá


Copyright © Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace & DS13 except lightbox scripts.    Počítadlo přístupů: