ZŠ Odry, Pohořská 8

     logo školy

     znak Oder

     NEKUŘÁCKÝ WEB
   Tento web je nekuřácký!

     logo Projekt Zelená škola

škola plná zdraví ovoce_do_skol.jpg certifikát EUpenizeskolam.cz atletika Pojďme na inkluzi společně Facebook ZŠ Pohořská Vzájemně se podpoříme, rozvoj školství umožníme Easyspeak

Den otevřených dveří


V sobotu 21.9.2019 uspořádala naše škola Den otevřených dveří u příležitosti 30. výročí zahájení výuky na této škole. Do školy jsme pozvali bývalé učitele, žáky, rodiče, zástupce města a institucí ve městě. Na slavnostním zahájení vystoupili s kulturním programem naši žáci. Všechny přítomné uvítal současný ředitel školy pan Jan Jursík a také bývalý ředitel školy pan Jan Černý. Slavnostní přestřižení pásky se ujal jako před 30 lety pan Jaroslav Zdražil, tehdejší vedoucí odboru školství. Popřál škole úspěchy na dalších minimálně 30 let a tím také oficiálně zahájil prohlídku školy.

Všichni přítomní si mohli prohlédnout veškeré prostory školy – třídy, tělocvičny, odborné učebny, školní kuchyňku, speciální třídy, družinu či knihovnu. Na chodbách byly vystaveny fotografie vycházejících žáků a pedagogického sboru od roku 1989, fotografie současných vyučujících před 30 lety, staré kroniky a alba, fotogalerie proměn školy s veškerými rekonstrukcemi, kterými prošla – hřiště, fasády, oken, tělocvičny, vnitřních rekonstrukcí a oprav. Pro pobavení byla nachystána retro třída s retro pomůckami, kde na gramofon vyhrávaly staré desky. Kdo měl zájem a už nemá fotku z první třídy, mohl se vyfotit a doplnit si tak doma své fotoalbum. Ve třídách se promítaly na tabulích s dataprojektory zdokumentované školní akce. O občerstvení se postaraly vyučující I. stupně, které ve školní kuchyňce pekly průběžně perníčky a také kuchařky školní jídelny. Ve školní jídelně na každého návštěvníka čekalo pestré pohoštění. Kdo byl unavený a měl chuť, mohl se vyvézt do nejvyššího patra novým výtahem, který byl vybudován ve spolupráci s městem Odry během letošních prázdnin. Na závěr si každý mohl odnést na památku hrníček, propisku s logem našeho výročí, záložku do knihy nebo DVD složené z fotografií, které byly vystaveny.

Prohlídky školy se až do večerních hodin zúčastnilo cca 200 milých lidí. Věnovali se jim všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci. Dle ohlasů a zápisů do návštěvní knihy si troufáme říct, že to bylo velmi milé sobotní setkání. Někteří u nás strávili celé odpoledne. Máme obrovskou radost, že se u nás potkali někteří lidé po dlouhé době a oživili si společné vzpomínky a zážitky.

Děkuji všem pracovníkům a žákům školy za vzornou přípravu této akce a všem návštěvníkům za jejich vstřícnost, kladné hodnocení a nadšení, které nám bylo odměnou po dlouhé a nelehké přípravě. Děkujeme za přízeň a těšíme se na další milá setkání.

                                                                                                                                             Renata Šandová


Copyright © Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace & DS13 except lightbox scripts.    Počítadlo přístupů: