ZŠ Odry, Pohořská 8

     logo školy

     znak Oder

     NEKUŘÁCKÝ WEB
   Tento web je nekuřácký!

     logo Projekt Zelená škola

škola plná zdraví ovoce_do_skol.jpg certifikát EUpenizeskolam.cz atletika Pojďme na inkluzi společně Facebook ZŠ Pohořská Vzájemně se podpoříme, rozvoj školství umožníme Easyspeak

Ohlédnutí za Dnem Země 2019 na ZŠ Pohořská


Koncem loňského školního roku jsme v naší škole opět po letech přivítali zástupce spolku Prales dětem, pana Milana Jeglíka a paní Zuzanu Kolouškovou, které jsme jinak zvyklí vídat v programech různých televizí a na stránkách časopisů. Přijeli nám vysvětlit význam korálových útesů pro život na Zemi. Ještě, než se budu věnovat této besedě, dovolte mně přiblížit vám jejich práci.

Spolek Prales dětem má za sebou už deset let aktivní ochrany přírody na Sumatře (Indonésie), kde od místních lidí kupují části pralesa, aby zabránili jejich přeměně v plantáže. To ale pochopitelně nestačí, protože přeměnou pralesa na plantáž ztratí spousta živočichů (o rostlinách nemluvě) místo k životu nebo rovnou uhyne. Týká se to stovek druhů organismů. Za všechny jmenujme alespoň orangutany, pralesní slony, tygry sumaterské, outloně, různé ještěry, želvy, ptáky, atd. Dalším nebezpečím pro zdejší přírodu jsou pytláci, kteří si upytlačením pralesních zvířat vydělávají na živobytí či chtějí zbohatnout! Proto členové spolku rozmisťují v pralese fotopasti, dokonce získali povolení takto pracovat i na území národního parku Gunung Leuser (zahrnut do světového dědictví – UNESCO). Díky fotopastem se dozvídají, kteří živočichové v pralese žijí a také lze pomocí těchto záznamů usvědčit některé, hlavně místní, lidi z pytláctví. Postupně se ukázalo, že bude třeba také místní komunitě pomoci vyčistit určité pláže od všudypřítomného plastového odpadu a naučit je odpad třídit a odvážet na určené místo (nejlepší je samozřejmě odpad, který ani nevznikne!). Na těchto plážích mají totiž svá kladiště ohrožené „mořské želvy“ – karety, kožatky. Plasty pro ně nejsou bohužel jediným problémem. Místní lidé vybírají jejich vejce z hnízd a prodávají je na místním trhu k jídlu!! Takže členové spolku kromě Tygřího komanda ustavili letos i Želví komando, jehož členové (vycvičení místní muži vedení Čechem) monitorují část pralesa a mořského pobřeží a hlídají ohrožená zvířata před pytláky. Nemusím jistě zdůrazňovat, že jde o nebezpečnou práci. Nebezpečí nehrozí ani tak od zvířat (pokud rozumíme jejich chování) jako spíš od lidí. Za minulý rok bylo na celém světě zabito více strážců přírody než policistů v Evropě! Další jejich aktivitou je vzdělávání dětí, mládeže a dospělých, jak v Indonésii, tak v České republice i na Slovensku, protože právě nevědomost je vedle lhostejnosti a zlé vůle jedním z důvodů řady ekologických a sociálních problémů na Zemi.

Zhruba před rokem byl spolek Prales dětem přijat (na základě výsledků své práce) do Mezinárodní federace strážců se sídlem v Londýně! Je to ohromný úspěch, který ovšem znamená rozšířit svoji ochranářskou práci kromě Indonésie také na Slovensko (medvědi) a do Afriky (nosorožci). Členové spolku chtějí také připravit vzdělávací programy pro mládež i mimo ČR, takže určitě v angličtině…Co je třeba zvlášť ocenit je fakt, že finanční prostředky na svoji činnost získávají výhradně z darů a ze vstupného z besed se žáky i s dospělými občany ČR, něco také od zahraničních dárců.

A nyní k samotným besedám s našimi žáky. Téma Korálové útesy si děti vybraly samy. V úvodu hodinového programu nás pan Milan Jeglík seznámil s otřesnou skutečností, a sice, že se u nás najdou lidé, kteří kladou do přírody otrávené návnady s jedem Karbofuranem. Mají asi za úkol snížit stavy dravců a šelem na našem území. V jistém nebezpečí díky tomu jsou i děti, psi, kočky. Dověděli jsme se, že takto v ČR za půl roku zahynulo např. 14 vzácných orlů mořských!! Proto výskyt uhynulých ptáků, kun, lasiček, lišek, jezevců…je třeba ihned hlásit na Policii ČR. Dále beseda pokračovala dokumentem o Korálových útesech z dílny spolku Prales dětem. Dověděli jsme se, že polovina těchto útesů na Zemi je už mrtvých, což má za následek úbytek kyslíku (zde činností řas kyslík vzniká), úhyn korálů i některých dalších, na ně potravně napojených živočichů. Znovu jsme si poslechli, že kromě oceánů jsou plicemi planety hlavně pralesy a další lesnaté oblasti Země. To však nejí jediný význam těchto, prozatím druhově nejbohatších ekosystémů Země. Nebylo to veselé povídání, bylo však potřebné. Protože pokud chceme na Zemi žít i nadále, budeme muset urychleně změnit způsob chování k „přírodě“ a napravovat to, co jsme již způsobili – a to pokud možno všichni!

A co na to říkali naši žáci? Drtivé většině se program líbil, ale byli nemile překvapeni chováním některých lidí vůči přírodě. Některé jejich ohlasy zveřejňujeme a stojí za přečtení.

                                                                                                                                             Mgr. Lenka Černá


Copyright © Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace & DS13 except lightbox scripts.    Počítadlo přístupů: