ZŠ Odry, Pohořská 8

     logo školy

     znak Oder

     NEKUŘÁCKÝ WEB
   Tento web je nekuřácký!

     logo Projekt Zelená škola

škola plná zdraví ovoce_do_skol.jpg certifikát EUpenizeskolam.cz atletika Pojďme na inkluzi společně Facebook ZŠ Pohořská Vzájemně se podpoříme, rozvoj školství umožníme Easyspeak


Aktuality 2020/2021


30.06.2021
Rozloučení s žáky devátého ročníku
více info naleznete ZDE.

30.06.2021
Ocenění žáci starostou města Oder
další informace jsou ZDE.

28.06.2021
Wazzup
To je název tradiční soutěže anglických prezentací, které se naši žáci 2. stupně účastní každý rok. Na vybrané téma musí zpracovat pětiminutovou anglickou prezentaci s efekty, vloženými videi nebo odkazy a mohou pracovat individuálně nebo ve dvojicích. Letos naši školu reprezentovalo celkem 10 týmů a jako obvykle jsme byli ti nejúspěšnější – v naší kategorii jsme obsadili všechna první tři místa. Všichni účastníci obdrželi krásné ceny dle vlastního výběru – slovníky, jazykové příručky nebo průvodce. A kdo byli ti nejlepší?
1. místo – Zuzana Máchová, Lucie Dvorská (8.A)
2. místo – Michaela Šubrtová (8.A)
3. místo – Hana Polachová, Adriana Galčanová (6.A)
Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Irena Bláhová

28.06.2021
Jarmark tradičních řemesel
více informací najdete ZDE.

28.06.2021
Indiánské odpoledne ve školní družině
další informace jsou ZDE.

25.06.2021
Výsledky sběrového týdne
jednotlivci celkově jsou ZDE.
jednotlivci v rámci tříd jsou ZDE.
třídy jsou ZDE.
souhrn najdete ZDE.

18.06.2021
Pasování prvňáčků na čtenáře v Městské knihovně
více informací naleznete ZDE.

17.06.2021
Pozvánka pro rodiče vycházejících žáků
je ZDE.

17.06.2021
Průběžné výsledky sběru papíru
jsou ZDE.

10.06.2021
Čestné prohlášení pro rodiče o negativním testu dítěte
najdete ZDE.

03.06.2021
Vážení rodiče žáků tříd II. stupně
Vzhledem k doporučením k epidemické situaci posunujeme termín konání třídních schůzek – individuálních konzultací na čtvrtek 10. června 2021 od 14.30 hod. za dodržení minimálních epidemických opatření (bez příznaku nemoci, dezinfekce rukou, respirátor). Využijte proto tuto možnost a přijďte se na své dítě zeptat.
Jan Jursík, ředitel školy

27.05.2021
Červnový sběr papíru
další informace jsou ZDE.

01.06.2021
Veselé zoubky
více info naleznete ZDE.

01.06.2021
Perníčkování ve školní družině
další informací jsou ZDE.

27.05.2021
Projektový den o včelách ve školní družině
více informací je ZDE.

24.05.2021
Projektový den našich prvňáčků
další informace jsou ZDE.

07.05.2021
Zápis 2021/2022
Vzhledem k epidemické situaci v České republice jsme se už podruhé museli spokojit se zápisem žáků do 1. tříd bez jejich přítomnosti. Celý duben nám mohli zákonní zástupci nosit žádosti o přijetí osobně, posílat je poštou nebo přes datovou schránku. Někteří si umocňovali své rozhodnutí dát dítě na naši školu osobní návštěvou spojenou s prohlídkou školy. Přes nesnáze způsobené Covidem, kdy mnoho rodičů žádalo o odklad školní docházky, jsme na naši školu zapsali 30 budoucích prvňáčků, z nichž u 8 jsem rozhodl o odkladu školní docházky. Pro nás to znamená, že v novém školním roce budeme otvírat jednu první třídu. Třídní učitelkou bude Mgr. Dagmar Šindlerová.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem rodičům za důvěru, kterou nám svým rozhodnutím dali. Budeme se těšit, až se se všemi uvidíme 1. září ve škole. Pokud to epidemická situace umožní, zorganizujeme setkání třídní učitelky, rodičů a prvňáčků ještě v červnu.
Jan Jursík, ředitel školy

rozhodnutí o přijatých dětech je ZDE.
rozhodnutí o odkladech je ZDE.

07.05.2021
Sešity na školní rok 2021/2022
podrobnosti jsou ZDE.
ceny balíčků jsou ZDE.
seznam sešitů pro 1. stupeň je ZDE.
seznam sešitů pro 2. stupeň je ZDE.

03.05.2021
Informace k testování

Vážení rodiče, dne 10. května 2021 dojde v rámci rozvolňování epidemických opatření k obnovení prezenční školní docházky rotačně pro žáky 2. stupně. V našem případě zahájí prezenční výuku ve škole žáci 6. A, 7. A, 8. A a 8. B. Ostatní třídy pokračují v distanční výuce a nastoupí do školy v pondělí 17. května 2021, kdy si vymění role se spolužáky z dříve jmenovaných tříd.
Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021 odst. XI. má škola informační povinnost ohledně způsobu testování. Žáci na naší škole budou samotestováni neinvazivním testem Singclean stěrem z nosní dutiny. Testování bude probíhat vždy v pondělí a čtvrtek nebo při prvním příchodu dítěte v týdnu do školy ráno v 7.45 hod. v kmenové třídě žáka za asistence pedagogických pracovníků školy. Při pozdním příchodu do školy budou žáci testováni individuálně v prostorách vstupního vestibulu školy za dodržení veškerých hygienických požadavků ze strany MZ. Testováni nebudou žáci, kteří písemně doloží laboratorní potvrzení o prodělání nemoci COVID-19, kdy uplynula doba izolace v délce 14 dnů od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo mají písemně potvrzený negativní antigenní test na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hodin a byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb, nebo má vystaven certifikát o očkování proti nemoci COVID-19 a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dnů. Do školy není možné posílat žáky, které vykazují příznaky nemoci (zvýšená teplota, rýma, bolest hlavy, ztráta chuti nebo čichu, …), takový žák bude neprodleně odevzdán zákonnému zástupci. V případě pozitivního testu bude žák izolován a neprodleně předáván zákonnému zástupci.
Žáci přijdou kromě jiného vybaveni minimálně chirurgickou rouškou k ochraně nosu a úst, kterou budou mít na obličeji po celou dobu výuky s výjimkou přijímání stravy.
Žáci, kteří chodili na obědy před uzavřením škol, budou mít přihlášeny obědy automaticky. V případě, že rodič nebude chtít obědy odebírat, musí si je individuálně odhlásit ve školní jídelně.
Věřím, že vše společně zvládneme bez problémů a co nejefektivněji.
Děkuji za spolupráci, Mgr. Jan Jursík, ředitel školy

další informace k testování žáků najdete také ZDE.
jak postupovat při pozitivním testu žáka ZDE.

03.05.2021
Letošní čarodějnický den
další informace jsou ZDE.

06.04.2021
Vážení rodiče,
12. dubna zahajujeme rotační výuku pro žáky 1. stupně a prezenční výuku pro žáky speciálních tříd. V pondělí zahájí výuku v 7.45 hod. tyto třídy: 1. A, 1. B, 2. A a 4. B a speciální třídy 4. E a 7. E.

Informace k testování - na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021 odst. XI. má škola informační povinnost ohledně způsobu testování. Žáci na naší škole budou samotestováni neinvazivním testem Singclean stěrem z nosní dutiny. Testování bude probíhat vždy v pondělí a čtvrtek nebo při prvním příchodu dítěte v týdnu do školy ráno v 7.45 hod. v kmenové třídě dítěte za asistence pedagogických pracovníků školy. Při požadavku zákonného zástupce účastnit se testování bude toto probíhat v prostorách vstupního vestibulu školy za dodržení veškerých hygienických požadavků ze strany MZ. Testováni nebudou žáci, kteří písemně doloží laboratorní potvrzení o prodělání nemoci COVID-19, kdy uplynula doba izolace v délce 14 dnů od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo mají písemně potvrzený negativní antigenní test na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hodin a byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb, nebo má vystaven certifikát o očkování proti nemoci COVID-19 a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dnů. Do školy není možné posílat děti, které vykazují příznaky nemoci (zvýšená teplota, rýma, bolest hlavy, ztráta chuti nebo čichu, …), takové dítě bude neprodleně odevzdáno zákonnému zástupci. V případě pozitivního testu bude dítě izolováno a neprodleně předáváno zákonnému zástupci.

Věřím, že vše společně zvládneme bez problémů a co nejefektivněji. Po konzultaci s třídními učitelkami nejmladších ročníků jsme přesvědčeni, že to děti budou schopné zvládnout i samy.
Děkuji za spolupráci, Mgr. Jan Jursík, ředitel školy

další informace k testování žáků najdete také ZDE.
jak postupovat při pozitivním testu žáka ZDE.

26.04.2021
Informace o úhadě školní družiny
najdete ZDE.

26.04.2021
Postup do celostátního kola soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR
další informace jsou ZDE.

03.03.2021
Vážení rodiče budoucích školáčků,
pozvánku a informace k letošnímu zápisu najdete ZDE.
Děkujeme vám za přízeň.

12.04.2021
JAK DOPADLO KRAJSKÉ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY?
se dozvíte ZDE.

13.04.2021
Olympiáda v konverzaci v anglickém jazyce
podrobnosti jsou ZDE.

12.04.2021
Světový den Downova syndromu v 5. B
další informace jsou ZDE.

06.04.2021
Postup do krajského kola chemické olympiády
více informací najdete ZDE.

06.04.2021
Vážení rodiče, pracovní skupina pro rovné příležitosti MAP ORP ODRY II zve rodiče žáků ZŠ na on-line webinář s názvem ,,Jak nastavit smysluplná pravidla pro dětský on-line svět“. Podrobnosti naleznete v přiloženém plakátu.
Termín webináře: 14. 04. 2021 od 17.00 do 19:00 hod. Webinář proběhne on-line a je zcela zdarma..
Na besedu je nutné se přihlásit na mail zuzana.orsagova@odry.cz.
plakát je ZDE.

31.03.2021
Roboti ze 4.A
více informací najdete ZDE.

29.03.2021
Nabídka pro předškoláky
další informace jsou ZDE.

19.03.2021
Matematický mág
další informace jsou ZDE.

18.03.2021
Letošní sběr papíru
další informace jsou ZDE.

18.03.2021
Poděkování zdravotníkům
více informací o akci 5. A je ZDE.

10.03.2021
Vážení rodiče,
v současné době, kdy vaše děti tráví hodně času na počítači a internetu si vám dovolujeme zprostředkovat nabídku pracovní skupiny pro rovné příležitosti MAP ORP ODRY II , která zve rodiče žáků ZŠ na on-line besedu s názvem ,,Nebuď oběť - Rizika internetu pro Vaše děti“. Podrobnosti naleznete v přiloženém plakátu..
Termín besedy: 29. 03. 2021 od 15.00 do 18:00 hod. Beseda proběhne on-line a je zcela zdarma.
Na besedu je nutné se přihlásit zde nebo zasláním emailu na zuzana.orsagova@odry.cz. Děkujeme za váš zájem..
plakát je ZDE.

02.03.2021
Maškarní ples 2021
plakát je ZDE.
fotografie naleznete ZDE.
článek je ZDE.

01.03.2021
Vážení rodiče,
Na základě usnesení Vlády ČR č. 200 omezuje naše základní škola provoz. Protože ve škole nejsou po dobu opatření, tj. minimálně do 21. března 2021, žádní žáci, zastihnete nás ve škole každý pracovní den v době od 8 do 14 hodin. Ostatní komunikace funguje beze změn.
Děkujeme za pochopení. Mgr. Jan Jursík, ředitel školy.

22.02.2021
Centra aktivit v programu Začít spolu - 1. B Legenda o pokladu na Milíkově
fotografie jsou ZDE.

18.02.2021
Keramické tvoření
další informace jsou ZDE.

18.02.2021
Projektový den v 1.A – Loutkové divadlo
fotky naleznete ZDE.

18.02.2021
Nemoc a úraz – centra aktivit v 1.A
více info najdete ZDE.

04.02.2021
Úspěch v okresním kole Dějepisné olympiády
další informace jsou ZDE.

04.02.2021
Keramická dílna v 1.B
více je ZDE.

02.02.2021
Velmi úspěšné oblastní kolo soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 2020-21
více informací najdete ZDE.
článek pořadatelů je ZDE.

31.01.2021
Vysvědčení pro naše nejmenší
další informace naleznete ZDE.

31.01.2021
Knižní hrdinové 4.A
více info je ZDE.

29.01.2021
Téma Moje tělo v rámci programu Začít spolu u prvňáčků
další informace jsou ZDE.

12.01.2021
Knižní pátrání
více informací najdete ZDE.

06.01.2021
Soutěž pro žáky 4. a 5. ročníku - Kde čte, ten najde
další informace jsou ZDE.

02.01.2021
Základní informace týkající se výuky na začátku nového kalendářního roku
- dle MŠMT se jedná zatím o opatření na jeden týden (do 10.1.2021)
- 4.1.2021 do školy nastoupí povinně 1. , 2. ročník a speciální třídy
- ostatní žáci budou mít povinnou distanční výuku v režimu, ve kterém jsme pracovali na podzim - online dle běžného rozvrhu mimo výchov (Tv, Ov, Hv, Pč, Vv)
- pokud by měly vaše děti problémy se zařízením pro distanční výuku, prosím, obraťte se na nás, ať vše co nejrychleji vyřešíme
- žáci v prezenční výuce (1.,2. ročník a spec.třídy ) budou mít obědy přihlášeny automaticky jako v prosinci
- žáci v distanční výuce budou mít obědy automaticky na první týden odhlášeny
- školní družina bude pracovat v režimu pro každou třídu zvlášť
- ve všech prostorách školy je nutno dodržovat požadavky na hygienu a nosit roušky
- prosíme rodiče, aby do školy vstupovali pouze v nejnutnějších případech po dohodě s vedením školy nebo TU
Pokud máte dotazy , kontaktujte nás.
Přejeme vám do nového roku hlavně zdraví a návrat do normálního, běžného života.

13.12.2020
Fotosoutěž pro děti vyhlášená městem Odry
více informací najdete ZDE.

08.12.2020
Rohatý den na první stupni
více podrobností je ZDE.

23.11.2020
Návrat do školy
informace pro rodiče jsou ZDE.
obecné informace k provozu škol jsou ZDE.

01.12.2020
Dárečky od dětí naší školní družiny pro zaměstnance a klienty Domova důchodců v Odrách
najdete ZDE.

23.11.2020
1. a 2. třídy opět ve škole
více zjistíte ZDE.

23.11.2020
Letošní odemykání slabikáře
další informace najdete ZDE.

23.11.2020
Výuka v době pandemie
Říká se, že dvakrát do stejné řeky nevstoupíš. Pokud by se to mělo týkat i výuky ve školách, tak to určitě platit nebude. Kvůli karanténním opatřením jsme se totiž opět začátkem října ocitli ve virtuální realitě v podobě distanční výuky. Rozdíl oproti jarním měsícům byl v tom, že distanční výuka byla uzákoněna jako povinná pro všechny žáky. Jako každá škola tak i my na Pohořské jsme museli rychle přepnout do online prostředí. Naštěstí jsme se celé září připravovali na tuto alternativu, takže jsme s žáky takřka okamžitě navázali na prezenční výuku výukou přes počítač. Nedostatky s technikou jsme řešili v několika málo případech, kdy jsme zapůjčili žákům školní počítače, problémy s připojením řešil pan učitel Vlček. Škola byla sice bez dětí, ale čilý pracovní ruch ve třídách „zařídili“ paní učitelky a páni učitelé, kteří začali vyučovat online podle rozvrhu ze svých učeben. Musím říct, že jsem měl trochu obavu, jak se popasují s technickou náročností takové výuky, ale mé vhledy do online hodin veškeré obavy rozptýlily. Všechny kolegyně a kolegy chci pochválit za přístup, nasazení a zaujetí pro věc. Stejně tak bych chtěl poděkovat a pochválit za spolupráci valnou většinu rodičů, bez nichž by se nám dařilo výrazně méně. Všichni ale víme, že tento stav není normální, a tak není divu, že se s postupem času začaly objevovat stesky, že je to dlouhé a že nám děti chybí. Situace nám naštěstí umožnila opětovně zahájit v polovině listopadu výuku ve škole pro prvňáčky, druháčky a žáky speciálních tříd, takže je ve škole přeci jen veseleji. A bude určitě ještě líp, protože koncem listopadu se karanténní opatření znovu rozvolní, a my otevřeme zbývající třídy 1. stupně, třídy deváťáků a na střídačku zbývající třídy druhého stupně. Všichni už se těšíme a přejeme nejen sobě, abychom už znovu do stejné řeky nemuseli.
Mgr. Jan Jursík

13.11.2020
Virtuální Halloween
jak probíhal, zjistíte ZDE.

26.10.2020
Oderský slavíček 2020
informace jsou ZDE.

14.10.2020
Informace o obědech v průběhu distanční výuky
jsou ZDE.

14.10.2020
Ošetřovné
další informace jsou ZDE.
návod na vyplnění žádosti najdete ZDE.
postup jak žádat o ošetřovné je ZDE.

12.10.2020
„Pořízení technického vybavení na Pohořské“
"Základní škola Odry, Pohořská 8, p. o. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku technického vybavení pro základní školu."
Zadávací_dokumentace_NTB_Pohořská je ZDE.
Příloha_č._1_-_Kryci_list_-_OK ZDE.
Přiloha_č._2_-_Čestné_prohlášení_o_splnění_základní_způsobilosti_-_OK ZDE.
Příloha_č._3_-_Závazný_návrh_kupní_smlouvy ZDE.
Příloha_č._4_-_Popis_předmětu_plnění_Pohořská ZDE.
Příloha_č._5_-_Identifikacni_údaje_poddodavatelů_-_OK ZDE.

30.09.2020
Základní informace k zjednodušení a zpřehlednění online výuky a komunikaci s žáky pomocí Google (Gsuite)
další informace jsou ZDE.

15.09.2020
Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)
najdete ZDE.

03.10.2020
Družinová drakiáda
další informace jsou ZDE.

29.09.2020
Podzimní sběr papíru
výsledky jednotlivců jsou ZDE.
výsledky jednotlivců v rámci tříd jsou ZDE.
výsledky tříd najdete ZDE.
shrnutí sběru je ZDE.
poděkování je ZDE.

03.09.2020
První školní den
další informace jsou ZDE.

31.08.2020
Úvodní třídní schůzky
se uskuteční ve čtvrtek od 15:00 v kmenových třídách. Prosíme rodiče, aby si s sebou vzali roušky. Děkujeme.

26.08.2020
Informace rodičům a žákům k začátku školního roku 2020/2021 vzhledem ke COVID-19
najdete ZDE.

26.08.2019
Dopravní situace v okolí školy
Vzhledem k tíživé dopravní situaci okolo školy žádáme rodiče, aby doprovodili děti do školy pokud je to možné pěšky a vyhli se tak nepříjemnostem v dopravě. V prvním týdnu se bude pokládat u autobusového nádraží asfaltový koberec a situace bude ještě nepřehlednější. Pokud je nutné do školy přijet, využijte raději parkoviště u ubytovny. Děkujeme za pochopení.

30.08.2020
Školení pedagogických pracovníků ve Valašském Meziříčí
další informace jsou ZDE.

20.08.2020
Informace pro prvňáčky a jejich rodiče
ke 1. září najdete ZDE.
z jídelny jsou ZDE.

20.08.2020
Informace pro všechy žáky
najdete ZDE.

27.08.2020
Třídní schůzky
další informace najdete ZDE.

20.08.2020
Organizace školního roku 2020/2021
je ZDE.

20.08.2020
Organizace plavání pro školní rok 2020/2021
najdete ji ZDE.

27.08.2020
Sešity na školní rok 2020/2021
seznam pro 1. stupeň najdete ZDE.
seznam pro 2. stupeň najdete ZDE.

31.08.2020
Školní řád
naleznete jej ZDE.

25.09.2013
PROGRAM ŠKOLY PROTI ŠIKANĚ
Vážení rodiče, velmi si vážíme Vaší přízně a kladného hodnocení naší školy. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili progam proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce pedagogů s Vámi - rodiči. Žádáme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti, nebo jinému ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitele školy). Využít lze také naši anonymní e-stránku důvěry, která je k dispozici na webových stránkách školy. Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně, diskrétně a bezpečně řešit.
Děkujeme za Vaši podporu.
Školní metodik prevence Ivan Žárský

e-mailová adresa: pomoc.zspohorska@centrum.cz

21.08.2013
Ovoce do škol
další info je ZDE.

01.10.2012
Škola plná zdraví
další informace jsou ZDE.

14.03.2012
Rodiče vítáni
Více informací najdete ZDE.
Certifikát zobrazíte ZDE.

Copyright © Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace & DS13 except lightbox scripts.    Počítadlo přístupů: